Par palīdzību

Kāpēc jāpalīdz

“Ukrainā ir mūsu sadarbības partneri un draugi, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Arī šādā situācijā mēs neesam bezspēcīgi, un ir lietas, ko varam un ko vajag darīt. Esam gatavi viņiem un viņu ģimenēm sniegt patvērumu mūsu dienesta viesnīcās, kuru kapacitāte pašlaik ir līdz pat 150 vietām. Esam gatavi uzņemt viespētniekus un viesdocētājus. Varam viņiem piedāvāt docēt dažāda veida kursus, kas šobrīd ir iekļauti mūsu programmās gan bakalaura, gan maģistra līmenī, kā arī darboties pētniecības jomā. Sirdīs un prātos mēs esam kopā ar mūsu draugiem un kolēģiem Ukrainā,” norāda RSU rektors profesors Aigars Pētersons.

RSU palīdzība

RSU Dienesta viesnīcās jau ir uzņemtas pirmās ģimenes no Ukrainas. Lai varētu tās turpināt pilnvērtīgi uzņemt, Dienesta viesnīcas vēlas izveidot “sagaidīšanas” pakas. Šajās pakās būs higiēnas produkti un ēdiens, kas ģimenēm noderēs pirmajām dienām, pirms tās ir saņēmušas pašvaldības palīdzību. Aicinām cilvēkiem ziedot nepieciešamās mantas, piesakoties mājaslapā un nogādājot tās administrācijā Dienesta viesnīcā Dzirciemā, Dārza ielā 5.

Īsumā par situāciju

Reaģējot uz Krievijas militāro agresiju Ukrainas teritorijā, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) solidarizējas ar Ukrainas akadēmisko kopienu, piedāvājot patvērumu mācībspēkiem, doktorantiem un viņu ģimenēm. Augstskola ir apzinājusi savu dienesta viesnīcu iespējas un ir gatava uzņemt līdz 150 cilvēku no kara plosītās valsts.

Iespējas palīdzēt sadarbības partneriem Ukrainā izskata arī RSU fakultātes. Piemēram, Juridiskā fakultāte pauž gatavību uzņemt viespētniekus un viesdocētājus tiesību zinātnes jomā, piedāvājot iespēju docēt dažādus kursus, kas iekļauti RSU bakalaura un maģistra studiju programmās, kā arī darboties pētniecības jomā.

RSU ir iesaistīta Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programmas īstenošanā. Vistuvākajā laikā tiks lūgta Latvijas Zinātnes padomes atļauja granta finansējumu novirzīt tiem Ukrainas zinātniekiem, kas izlems savu pētniecības darbu turpināt Latvijā.

Kontakti

Dienesta viesnīcu nodaļa

Dienesta viesnīcas administrācija Dzirciemā

Shopping Cart