Materiālais atbalsts Ukrainas bēgļiem RSU

Ieskaties sarakstā, kādas preces pašlaik ir nepieciešamas!

Visvairāk nepieciešams

Izvēlies lietas ziedošanai

Sarakstā redzamas lietas un daudzums, kas nepieciešamas Ukrainas bēgļiem Latvijā

Aiznes uz nodošanas punktu

Nodot var RSU Dienesta viesnīcā Dārza ielā 5

Mēs sašķirojam

Visas ziedotās mantas mēs sašķirojam un sakārtojam paciņās

Nogādājam ziedojumus

Sašķirotās paciņas nogādājam Ukraiņu ģimenēm uz RSU dienesta viesnīcām

Shopping Cart